เกี่ยวกับเรา
dot
dot
ค้นหาจากรหัสของสินค้า

dot
dot
ปากกาพรีเมี่ยม
dot
dot
สินค้าพรีเมี่ยมอื่น ๆ
dot
dot
กระเป๋าพรีเมี่ยม
dot




เกี่ยวกับเรา

          

 

 

 

สินค้าพรีเมี่ยม คือ ของแจก ของแถม ของทีระลึก ของขวัญ ของชำร่วย
หรือใช้ในการจัดโปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาด กระตุ้นยอดขาย โฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้า การโปรโมทสินค้าใหม่ ส่งเสริมการทำการตลาด
 เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
สินค้าพรีเมี่ยมทุกชิ้นจะมีโลโก้หรือสโลแกน ตามความต้องการของลุกค้า
สินค้าพรีเมี่ยม ผลิตขึ้นตามความต้องการของลุกค้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบริษัท
หรือสินค้าสต๊อกที่เรามี เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 

 

 

สินค้าพรีเมี่ยม สิ่งดี ๆ ที่เป็นตัวแทนคำพูดของผู้ให้ไปยังผู้รับ
เป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกระหว่างคุณ และลูกค้าคนสำคัญ

สิงที่สามารถสร้างภาพลักษณ์
สร้างความสนใจ สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้
 แม้สินค้าพรีเมี่ยมเป็นสิ่งเล็ก ๆ 
ที่มีราคาไม่สูงแต่มีควาสำคัญ และมีคุณค่าทางจิตใจ


nyb-premium ได้คัดสรรสินค้าดี ราคายุติธรรม เพื่อคุณ

หมายเลขผู้เสียภาษี : 0105554110141

 

   สินค้าพรีเมี่ยมอาทิเช่น  ปากกาพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติกพรีเมี่ยม ปากกาโลหะพรีเมี่ยม

กระบอกน้ำ กระบอกน้ำพรีเมี่ยม กระเป๋า กระเป๋าพรีเมี่ยม แก้วน้ำ แก้วน้ำพรีเมี่ยม

พัดสปริงพรีเมี่ยม พัดพลาสติก พวงกุญแจยาง พวงกุญแจโลโก้ ร่ม ร่มพรีเมี่ยม

สมุดโน๊ต สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม ตลับนามบัตร ตลับนามบัตรพรีเมี่ยม ยางหยอด ยางหยอดพรีเมี่ยม

นาฬิกา นาฬิกาพรีเมี่ยม USB USBแฟรชไดร์ฟ USBพรีเมี่ยม USBแฟรชไดร์ฟพรีเมี่ยม 

 

 

 
 

 







Copyright © N.Y.B.Premium All Rights Reserved.