นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ
dot
dot
ค้นหาจากรหัสของสินค้า

dot
dot
ปากกาพรีเมี่ยม
dot
dot
สินค้าพรีเมี่ยมอื่น ๆ
dot
dot
กระเป๋าพรีเมี่ยม
dot
นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ

 นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ

 

การขอยืมตัวอย่างสินค้า

          ถ้าลูกค้าสนใจสินค้าของทางบริษัทฯ สามารถขอยืมตัวอย่างสินค้าได้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

และท่านต้องมีการวางเงินมัดจำสินค้าตัวอย่าง ตามราคาขั้นต่ำของสินค้าแต่ละชิ้นที่ท่านขอยืม 

         โดยทางบริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้กับท่านทันที เมื่อได้รับสินค้าที่ขอยืมคืนทั้งหมดแล้ว 

หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการส่งคืน ก็สามารถขอซื้อตัวอย่างสินค้าไปได้เลย

****บริษัทต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านยืมสินค้าไปแล้วไม่มีการส่งกลับคืนและบางรายมีการแอบอ้าง โดยที่บริษัทต้นสังกัดไม่ได้รับทราบ****

 

การสั่งซื้อสินค้า

          หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจจะสั่งซื้อ หลังพิจารณาตามขั้นตอนการดำเนินงาน ลูกค้าสามารถสั่่งซื้อสินค้าโดยระบุสินค้า จำนวน ราคา ส่งมาได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1.สั่งซื้อทาง e-mail

การสั่งซื้อทาง e-mail หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ มาที่ sales.nyb@gmail.com หรือ sales@nyb-premium.com พร้อมข้อมูลรายการหรือรหัสสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาผ่านทาง e-mail หรือติดต่อกลับตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งไว้ 

2.สั่งซื้อทางโทรศัพท์

ลูกค้าสามารถติดต่อมายัง 02-872-5300  หรือ 086-381-4417 หรือ 086-405-4452

3.สั่งซื้อทางโทรสาร

ลูกค้าสามารถส่งใบสั่งซื้อ มายัง 02-872-5400 เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อได้

4.สั่งซื้อทาง Line 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่าน แอพพลิเคชั่น Line มายัง Line ID : nyb.sales หรือ sales.nyb ได้

****บริษัทไม่รับจองสินค้าโดยไม่มีเอกสารยืนยัน(ใบยืนยันสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อ)****

 

การแจ้งยกเลิกและการยกเลิกการสั่งซื้อ

โปรดติดต่อบริษัทฯ มายัง 02-872-5300 หรือ 086-405-4452 หรือทาง nyb.premium@gmail.com

ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมิได้จัดทำสินค้า ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ในกรณีที่มีการขึ้นตัวอย่าง หรือจัดทำสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้า หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

 

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าฟรี! เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น

ต่างจังหวัดจัดส่งให้ถึงบริษัทฯขนส่ง (ลูกค้าระบุได้) หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเองทั้งหมด

 

ความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

-ในกรณีจัดส่งสินค้า โดยบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

-ในกรณีจัดส่งทางบริษัทขนส่ง บริษัทขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง

-ในกรณีจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

 

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าต้องทำคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อทางบริษัทฯ มายัง 02-872-5300 หรือ 086-405-4452 หรือ nyb.premium@gmail.com ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

2. ทำการจัดส่งสินค้าคืน สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องอยู่ในสภาพเดิมและแจ้งจำนวนกับเจ้าหน้าที่

3. บริษัทฯ จะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้าส่งกลับคืนให้ลูกค้า ในกรณีสินค้าเดิมหมด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าเท่ากัน หรือใกล้เคียงโดยเพิ่มส่วนต่างมาหรือบริษัทฯ คืนส่วนต่างให้แก่ลูกค้าได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต เนื่องจากสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงไว้เท่านั้น และจะไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว

 

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั่น  เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อบริษัทฯ     เพื่อทำการตรวจสอบซ่อมแซมสินค้า ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่รุ่นเดิมให้ หากสินค้ารุ่นเดียวกันไม่มี บริษัทฯ จะให้ท่านเลือกสินค้าใกล้เคียงให้ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งCopyright © N.Y.B.Premium All Rights Reserved.